Persondatapolitik

1. BAGGRUND
Som Vane – og OverspisningsCoach er jeg, Line Bentsen, forpligtet til at beskytte mine
kunders personlige oplysninger, og jeg tager derfor ansvar for sikkerheden af mine kunders
oplysninger meget alvorligt. Nedenfor kan du læse min politik for behandling af de persondata, som
du afgiver, når du køber et af mine produkter, herunder foredrag,
individuelle, familie eller overspisningsforløb.
Målet med den her politik er at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvordan jeg indsamler og
behandler oplysninger om dig. Jeg har stor respekt for dit privatliv og tager derfor min rolle som
dataansvarlig meget alvorlig. Derfor håndterer jeg al persondata i overensstemmelse med
gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data
Protection Regulation).

2. PERSONDATADEFINITION
Persondata er alle former for oplysninger, som – direkte eller indirekte – kan relateres til dig som fysisk
person. Det kan f.eks. være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.
Hvis data vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold,
helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er
underlagt særlige regler. Jeg beder dig som udgangspunkt aldrig om at afgive følsomme data.
Enhver afgivelse af personfølsomme data, f.eks. som en del af en henvendelse i min
kontaktformular, er således frivillig.

3. INDSAMLING OG BRUG AF PERSONDATA
Jeg indsamler persondata direkte fra dig, når du køber et produkt
igennem min hjemmeside. De oplysninger der typisk indhentes er følgende:

  • Dit navn
  • Din e-mail
  • Din adresse
  • Dit telefonnummer

I forbindelse med opstart af et forløb (enten et individuelt, familie eller overspisningsforløb) indsamler jeg
dine almindelige persondataoplysninger (navn, e-mail og adresse), så jeg har mulighed for at
oprette dig i mit system og opkræve betaling og/eller sende dig fakturaer. Ved køb af forløb gemmes de i Dinero, som er mit manuelle betalingssystem.
Oplysningerne bruges desuden også til at kommunikere med dig undervejs i forløbet.

4. OPBEVARING/SLETNING AF PERSONDATA
Jeg opbevarer som udgangspunkt kun dine persondata, når det er nødvendigt. Hvis du kontakter
mig igennem kontaktformularen på min hjemmeside, vil dine persondata kun blive gemt, såfremt
du efterfølgende vælger at købe et produkt.
De persondata jeg modtager i forbindelse med køb af et produkt (herunder individuelt, familie og overspisningsforløb) forbeholder mig retten til at beholde i op til 5 år, idet jeg har pligt til at
opbevare betalingsoplysninger i henhold til Bogføringsloven. Følsomme data afgivet i forbindelse
med coachingsessioner (herunder f.eks. helbredstilstand) vil kun blive opbevaret så længe det er
relevant for forløbet. Alle sessionsnoter slettes som udgangspunkt et år efter, at forløbet er afsluttet.
Ønsker du at få tilsendt og/eller slettet disse sessionsnoter inden denne tidsfrist, kan du gøre det ved
at rette henvendelse til mig på lbvanecoach@gmail.com

5. OPLYSNINGER TIL VIDEREGIVELSE
Jeg videregiver som udgangspunkt ikke dine personlige oplysninger til tredjepart – med mindre du
specifikt beder mig om det, eller jeg har er forpligtelse til at gøre det ifølge lovgivningen.

6. INDSIGT OG KLAGER
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig. Du kan desuden til enhver
tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der
bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du
ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske ved personlig henvendelse på
lbvanecoach@gmail.com Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har
du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

7. ÆNDRINGER
Min persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik
angives på hjemmesiden, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil jeg gøre opmærksom på dem
på en mere iøjnefaldende måde (f.eks. via e-mail).

8. KONTAKTOPLYSNINGER OG DATAANSVARLIG PERSON
Den dataansvarlige person i virksomheden Line Bentsen VaneCoach er undertegnede, Line Unger Bentsen.
Mine kontaktoplysninger er som følgende:
Line Bentsen VaneCoach
v/Line Unger Bentsen
Holmedal 17 Voervadsbro
8660 Skanderborg
Email: lbvanecoach@gmail.com
Tlf: 26173535

Persondatapolitik kan downloades her